مدیر گردشگری و صنایع دستی كانون جهانگردی و اتومبیلرانی:

گردشگری ارز دولتی نمی گیرد

گردشگری ارز دولتی نمی گیرد آبی طرح: مدیر گردشگری و صنایع دستی كانون جهانگردی و اتومبیلرانی اظهار داشت: گردشگری ایران جهت شركت در نمایشگاه های خارجی ارز دولتی دریافت نمی نماید. ارز مورد نیاز جهت شركت در نمایشگاه های بین المللی به نرخ روز و آزاد تامین می شود. فقط با حمایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این ارز راحت تر از یك بانك خریده می شود.


به گزارش ایسنا، مقرر است ایران در سال ۱۳۹۸ دست كم در ۲۰ نمایشگاه گردشگری بین المللی حضور رسمی داشته باشد. محمدابراهیم لاریجانی ـ مدیركل دفتر تبلیغات و بازاریابی گردشگری ـ گفته است: برای تهیه این لیست از تشكل های گردشگری استعلام گرفته شده است. لیست نمایشگاهی نیز با عنایت به كشورهای بازار هدف گردشگری تهیه شده است.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مشخص كرده امسال ایران در نمایشگاه های بین المللی سفر و گردشگری AITF آذربایجان، COTTM چین، ATM دبی، عراق، Kotfa كره جنوبی، CMT چین، پاكستان، OIPYKA روسیه، CITM چین، JATA ژاپن، TOP RESA فرانسه، عمان، هند، IITT هند، Fitur اسپانیا، EMITT تركیه، TTG ایتالیا، ITB برلین، MITT روسیه و Gitf چین حضور خواهد داشت.
سوای این، نمایشگاه های دیگری همچون WTM انگلیس برگزار می گردد كه بخش خصوصی ایران بدون نقش دولت در آن حضور خواهد داشت، نمایشگاهی كه محل قرارهای مهم گردشگری دنیا است.
مدیركل دفتر تبلیغات و بازاریابی گردشگری كه قبل تر از تمایل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای واگذاری مسؤولیت غرفه ایران در بعضی از نمایشگاه های بین المللی به تشكل های حرفه ای گردشگری ایران و شركت های خصوصی سخن گفته بود، درباره بی ثباتی هایی كه در انتخاب مجری نمایشگاه ها وجود دارد نیز توضیح داده بود: « مجریان این نمایشگاه ها همان افرادی هستند كه سابقه اجرا را در سال های گذشته داشته اند. واگذاری این مسؤولیت بطور نانوشته اتفاق می افتد. این كه هر سال تنها یك شركت متولی باشد امكان نظارت را از ما سلب می كند. نباید اجازه دهیم انحصار حضور در نمایشگاه تنها برای عده ای خاص باشد. از جانب دیگر تغییر هر سال مجریان یكی از موضوعاتی است كه باید لطمه شناسی شود. می توان این مساله را در نظر گرفت كه اگر شركتی چند سال مجری بوده و توانمندی اش را ثابت كرده با او قرارداد چند ساله ببندیم و این مسؤولیت را برای مدت طولانی تری به او واگذار نماییم. »
كانون جهانگردی و اتومبیلرانی ـ وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ یكی از همین مجریان است كه مسؤولیت برگزاری غرفه ایران در نمایشگاه های فرانسه، اسپانیا و چین را برای چند سال متوالی به عهده داشته است. اواخر سال قبل از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خبرهایی شنیده شد در خصوص این كه مسؤولیت این نمایشگاه ها مقرر است به شركت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی واگذار شود اما بعد از حواشی كه برای مدیرعامل آن پیش آمد، این جریان مسكوت ماند.

زمین ایران در فرانسه و اسپانیا خریده شد
عبادرضا اسلامی ـ مدیر گردشگری و صنایع دستی كانون جهانگردی و اتومبیلرانی ـ اما از تدوام مسؤولیت این شركت در برگزاری غرفه ایران در نمایشگاه های فرانسه، اسپانیا و چین و پذیرفتن نقش جدید در نمایشگاه های هند و تركیه به ایسنا آگاهی داد.
او اظهار نمود: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تمایل داشت، مسؤولیت غرفه ایران را در نمایشگاه هایی كه متولی خوبی داشتند، به مجریان قبلی واگذار كند، مانند نمایشگاه های برلین، مسكو و لندن كه اتفاقا مسؤولیت آنها با تشكل ها و آژانس های خصوصی بوده است.
اسلامی اظهار داشت: بخش گردشگری ایران (خصوصی و دولتی) جهت شركت در نمایشگاه های بین المللی، ارز دولتی دریافت نمی نماید. ارز مورد نیاز با نرخ روز و آزاد تهیه می شود.
گران شدن هزینه شركت در نمایشگاه های گردشگری در چند سال اخیر مساله ی بخش گردشگری ایران شده است. حضور در این نمایشگاه ها، تنها اقدام تبلیغاتی كشور در بعد بین الملل است. تشكل های خصوصی سال قبل از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درخواست نمودند مشكل ارز مورد نیاز برای حضور در نمایشگاه های بین المللی را حل كند. محمد ابراهیم لاریجانی ـ مدیركل دفتر تبلیغات و بازاریابی گردشگری ـ در همین راستا اظهار داشته بود: «در بسته حمایتی كه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به هیات دولت داده، به این مساله نپرداخته اند. باید راهكاری برای تامین ارز به قیمت دولتی در نظر گرفته شود. » با این وجود هنوز پاسخی به این نگرانی داده نشده است.
مدیر گردشگری و صنایع دستی كانون جهانگردی و اتومبیلرانی درباره تامین ارز مورد نیاز برای حضور در این نمایشگاه های بین المللی به ایسنا اظهار داشت: تهیه ارز معمولا زمان بر است اما برای كانون هماهنگی شد تا این روند در بانك تسهیل شود. طبق ملاحظات مالی، لازم است فاكتور رسمی هزینه از نمایشگاه های بین المللی دریافت شود تا از یك بانك، ارز مورد نیاز را تامین نماییم. حمایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این زمینه موجب شد قسمتی از نگرانی های ما برای تامین آن حجم ارز مورد نیاز حل شود.
وی ادامه داد: سال قبل صورت حساب سه چهار نمایشگاه را یكجا دریافت كردیم اما امسال و تا این لحظه فقط دو نمایشگاه فرانسه و اسپانیا صورت حساب فرستانده اند كه زمین مورد نیاز غرفه ایران در این نمایشگاه ها، خریده شده است و دست كم درباره حضور در این دو نمایشگاه فعلا نگرانی نداریم.
اسلامی اظهار داشت: برای حل مشكل تبدیل و انتقال بودجه مورد نیاز در نمایشگاه ها قرار شد از امسال فراخوان داده شود تا شركت كنندگان در این نمایشگاه ها هزینه ها را به یورو پرداخت كنند تا طرفین در تبدیل ارز نگرانی نداشته باشند. البته بخش خصوصی در نمایشگاه های دیگر قبلا به این شیوه اقدام نموده است.
او به برنامه ی ایران جهت شركت در نمایشگاه گردشگری دهلی هند، تركیه و چین، اشاره نمود و اظهار داشت: این كشورها بازار هدف در اولویت گردشگری ایران است، در نتیجه برای حضور در نمایشگاه های آنها برنامه ریزی شد. پیشنهاد شده است در نمایشگاه هایی كه در سه نقطه از چین برگزار می گردد نیز حضور داشته باشیم. در همین راستا مقرر است سایت «ویزیت ایران» نیز به زبان چینی مسلط شود. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مطالعات خوبی روی این كشور انجام داده و كانون جهانگردی و اتومبیلرانی نیز بر آن اساس حركت می كند.
وی افزود: در ادامه تورهای آشناسازی كه برای رسانه ها و توراپراتورهای چینی انجام شد و نتایج خوبی داشت، تصمیم گرفته شد، تور دیگری اجرا شود. در تور قبلی، آژانس داری حضور داشت كه می اظهار داشت كه هیچ وقت به ایران سفر نكرده بود و این كشور هیچ گاه در راه برنامه سفرهایش قرار نداشت اما بعد از حضور در تورآشناسازی، تورهای زیادی به مقصد ایران تعریف كرد. در تورآشناسازی دوم نیز توراپراتوری مقرر است حضور داشته باشد كه ۷۵۰۰ پرسنل و ۶۵ دفتر در چین دارد.

«میلان» اذیت كرد، «مونیخ» جایگزین شد
مدیر گردشگری و صنایع دستی كانون اتومبیلرانی و جهانگردی به برنامه ایران برای حضور در نمایشگاه های صنایع دستی كه مسؤؤلیت بعضی از ان ها به این كانون سپرده شده است، به ایسنا توضیح داد: با هماهنگی معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای حضور درنمایشگاه های بین المللی مونیخ (آلمان)، فلورانس (ایتالیا)، چین و هند برنامه ریزی شده است. تا سال قبل میلان (ایتالیا) جزو نمایشگاه های صنایع دستی هدف ایران بود اما مدیریت اجرایی نمایشگاه لطمه هایی وارد كرد كه نتیجه گرفتیم نمایشگاه مونیخ را جایگزین آن نماییم.
وی ادامه داد: به هر حال صنایع دستی ایران در نمایشگاه فلورانس ایتالیا حضور دارد. این نمایشگاه با قدمت ۸۴ سال، به مراتب سطح فرهنگی بالاتری به نسبت نمایشگاه میلان دارد. هرچند میزان فروش محصولات در نمایشگاه فلورانس كم است اما همكاری زیادی با ایران دارند. درحالیكه نمایشگاه ایتالیا اینطور نبود، در گمرك و هنگام جانمایی زمین، مشكلاتی زیادی بوجود آمد، در نتیجه به معاونت صنایع دستی اعلام كردیم مسؤولیت نمایشگاه میلان را به عهده نمی گیرم و نمایشگاه مونیخ را كه ارزش بالاتری دارد و بازار آنرا مطالعه كرده ایم، جایزگزین می نماییم. دیگر نمی دانیم معاونت صنایع دستی درباره نمایشگاه میلان چه تصمیمی می گیرد.
اسلامی همین طور از طراحی و برگزاری جشنواره انار در یزد و شهرهایی كه این محصول را دارند و جشنواره یلدا در كاخ موزه های نیاوران و سعدآباد آگاهی داد.
منبع:

1398/05/07
21:02:14
5.0 / 5
4038
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳
آبی طرح ، گرافیک و طراحی

آبی طرح

گرافیک و طراحی

abitarh.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آبی طرح محفوظ است