وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی:

یك هزار و 118 میلیارد ریال برای طرح های فرهنگ و هنر كشور پیشبینی شد

یك هزار و 118 میلیارد ریال برای طرح های فرهنگ و هنر كشور پیشبینی شد به گزارش آبی طرح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: حدود یك هزار و ۱۱۸ میلیارد ریال با رویكرد تقویت طرح های حوزه فرهنگ و هنر كشور در سال های باقی مانده از دولت تدبیر و امید پیشبینی شده است.


سید " عباس صالحی" روز پنجشنبه در دیدار با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان مركزی در سالن غدیر استانداری مركزی در اراك اضافه كرد: امید است این طرح ها كه بخش قابل توجهی از آنها در حوزه زیرساختی است، تا آخر سال ۹۹ عملیاتی شوند.
وی بیان كرد: توسعه زیرساخت های فرهنگ و هنر با جدیت در دستور كار است و سال قبل در حوزه كتابخانه ها ۶۰ كتابخانه در كشور به بهره برداری رسید و پیش بینی شده تا آخر سال هم ۸۰ كتابخانه دیگر افتتاح شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: فعالیت بخش سینماهای بخش خصوصی كشور از ۲۰۰ سینما در ابتدای دولت یازدهم به ۶۰۰ سینما رسیده و علاوه بر آن طرح سینما امید با تلفیقی از همكاری وزارت كشور و سازمان سینمایی كشور در دست اقدام است كه امید است در سال های باقی مانده از عمر دولت اتفاقات خوبی در شهرهای بدون سینما رخ دهد.
سفرهای استانی
وی گفت: سفرهای دورهای به استان ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جزو راهبردهای اولویت دار است و در این سفرها تفام نامه هایی با استانداران منعقد می شود.

وی بیان اینكه در هفدهمین سفر استانی خود به استان مركزی آمده است، اظهار داشت: بحث تالار مركزی، كتابخانه مركزی و سینما فرهنگ اراك در این سفر مورد توجه قرار می گیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در این سفرها نگاه ها بر آن است كه در بودجه ریزی به سمتی سوق داده شودكه حداكثر تا آخر دولت دوازدهم منابع بودجه ای به میزان ۵۰ درصد به استان ها و ۵۰ درصد مركز برسد و یا نزدیك شود و در این خصوص از سال قبل از ۲۰ درصد شروع شده و قدم به قدم افزایش یافته است.
اتفاقات خوب در حوزه فرهنگ
صالحی گفت: در ارتباط با حوزه فرهنگ، هنر و رسانه اتفاقات خوب در كشور كم نیست هر چند بخشی از آن، پُرِ لیوان است و بخش دیگر قسمت خالی است كه این قسمت هم كم نیست و باید تلاش شود تا بخش خالی كمتر و بخش پر بیشتر شود.
وی اظهار داشت: در حوزه منابع انسانی اتفاقات قابل توجهی در همه حوزه های فرهنگ، هنر و رسانه رخ داده است، به صورت مثال در سال ۵۷ تعداد دانشجویان هنر كشور بیشتر از پنج هزار نفر بوده كه این تعداد در سال ۹۷ و در مقاطع مختلف و آموزشگاه های كشور به حدود ۳۰۰ هزار نفر رسیده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در هنرهای نمایشی از سال ۹۳ تا ۹۷ تعداد نمایش های اجرا شده در كشور ۲ برابر شده است و از لحاظ مخاطبان حوزه های نمایشی از ۲ میلیون مخاطب به هشت میلیون مخاطب افزایش یافته است.
صالحی عنوان كرد: اتفاقات قابل توجهی بعنوان استعداد، ظرفیت، توان و خلاقیت در فضای فرهنگ، هنر، رسانه و حوزه های دینی به وجود آمده و این اتفاقات قابل توجه است و استان مركزی یكی از قطب های مهم تئاتر هنرهای نمایشی است و تعزیه آن یكی از هنرهای فاخر كشور است.
۹۵ درصد مردم ایران سال گذشته به تئاتر نرفته اند
وی اظهار داشت: در بررسی های صورت گرفته از پیمایش ملی در سال گذشته، ۹۵ درصد مردم ایران در این سال به تئاتر نرفته بودند كه این مبین آن است كه تناسب روشنی بین منابع انسانی، میزان تولید با بازار تقاضا و مصرف نیست و باید كشش تقاضا در عرصه فرهنگ، هنر و رسانه بالا رود تا محصولات و خدمات فرهنگی و هنری در سبد كالای خانوارها قرار گیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اگر بحران امنیت شغلی، معیشت و سایر بحران ها در این حوزه وجود دارد، یك شكل موقت دارد كه شكل گلخانه ای است اما به صورت طبیعی هر حوزه باید یك اقتصاد پایدار داشته باشد و روی پای خود ایستادگی كند.
صالحی اشاره كرد: یكی از مسایل مهم در حوزه فرهنگ و هنر مساله زیرساختی است، محصولات فرهنگی و هنری و خدمات فرهنگی و هنری به فضایی نیاز دارند تا دیده شوند، پسندیده شوند و در كالا و سبد مصرف قرار گیرند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه كرد: در حوزه فضاهای فرهنگی و هنری شرایط خاصی در كشور وجود دارد، اتفاقی در دهه ۷۰ برای كشور رخ داد كه از تهران آغاز شد و برای كشور اثرگذار بود و آن اتفاق استاندارد فضای سبز شهرها بود.
صالحی بیان كرد: در حوزه فضاهای مختلف سرانه ها به متر تعریف شده اما در حوزه فضای فرهنگی این سرانه به سانتی متر است، در صورتیكه بر مبنای آخرین آمار ۷۸ درصد مردم ایران در شهرها زندگی می كنند كه از باب نیاز زندگی شهری و از نظر اقتصاد فرهنگ و هنر، ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری از اهمیت زیادی برخوردارست.
وی اظهار داشت: اگر مقرر است اتفاقی در اتصال فرهنگ و هنر و زیست سالم شهری و روستایی رخ دهد، باید زیرساخت های فرهنگی و هنری توسعه یابد و این در واقع بخشِ پایدار اقتصادیست.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اصحاب فرهنگ و هنر به جای مطالبه های كوتاه مدت و گلخانه ای، مطالبات پایدار داشته باشند.
گذرهای فرهنگ و هنر
صالحی اظهار داشت: بحث خیابان ها، گذرها، مجتمع ها و میدان های فرهنگ و هنر با جدیت در دستور كار است و شهرهای مختلف كشور در این راستا وارد شده اند و این مهم به اقتصاد فرهنگ و هنر و بخش اقتصاد ثابت این بخش، حوزه های سیار و هویت شهری كمك های زیادی می كند.
صالحی عنوان كرد: نگاهی كه دولت یازدهم مورد توجه قرار داده، بحث واگذاری امور توسط مردم و پای كارآمدن مردم است و در این راستا تقویت فضاهای صنفی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه مورد توجه است.

وی اظهار داشت: اقتصاد فرهنگ و هنر نیازمند زیرساخت، صنف ها و نهادهای مدنی مقتدر است و باید نهادها و مجموعه هایی باشد كه خودشان پای كار باشند و مباحث را دنبال كنند، چونكه دولت ها و وزرا می آیند و می روند و آن كسی كه می ماند فعالان این عرصه است و مدیران باید نقش تسهیلگر داشته باشند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه كرد: تقویت و رفع موانع كسب و كارهای فرهنگی هم در دستور كار قرار دارد و اقدام های خوبی انجام شده و در حال انجام می باشد اما هنوز فاصله زیاد است.
دولت الكترونیك و پنجره واحد در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر
صالحی گفت: مقدمات دولت الكترونیك و پنجره واحد در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایحاد شده شده و امید است در چندماه آینده همه حوزه های مرتبط خدماتی فرهنگ و هنر به شكل تجمیع و پنجره واحد صورت گیرد.

وی تصریح كرد: یكی از رویكردهای مهمعدالت اجتماعی عدالت جغرافیایی است و شعاری كه در دولت مبنی بر« ایران تنها تهران نیست» دنبال می شود، در این راستا است.
مركزی، استانی فرهنگی است
ویز فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: استان مركزی یك استان تمدنی با گذشته كهن تاریخی است و تا دوره معاصر یك استان فرهنگی و هنری است اما بنظر می رسد حلقه های اتصال ۲ بخش صنعت و كشاورزی با فرهنگ باید بیشتر از پیش فراهم گردد.
صالحی اشاره كرد: نقشه راه توسعه ایران آن است كه فرهنگ یكی ضلع توسعه صنعتی و كشاورزی باشد نه در حاشیه آن، توسعه پایدار در ایران در قبل و پس از اسلام زمانی بوده كه بخش فرهنگ و هنر مورد توجه بوده و زمانی كه این بخش غایب شده، توسعه دوامی نداشته است.

در نشست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اصحاب فرهنگ و هنر ۱۲ نفر از نمایندگان بخش های مختلف مشكلات و خواسته های خویش را مطرح نمودند و به سبب زمان بر بودن پاسخ دهی به این خواسته ها و مطالبات مقرر شد در یك نشست در تهران پاسخ در حضور نمایندگان ارائه شود.
حضور در گلزار شهدا، دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر و كاركنان فرهنگ و ارشاد استان، شركت در نشست شورای فرهنگ عمومی، دیدار با پیشكسوتان فرهنگ و هنر، دیدار با مدیران سازمان های وابسته و بازدید از تالار مركزی و كتابخانه مركزی همچون برنامه های روز نخست سفر سید«عباس صالحی» وزیر ارشاد به استان مركزی است كه در اراك انجام خواهد شد.
دیدار با فعالان جامعه قرآنی و اعضای كانون های فرهنگی و هنری مساجد استان در بیت تاریخی حضرت امام (ره)، نشست صمیمی با پیشكسوتان فرهنگ و هنر هم از برنامه های روز دوم سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان مركزی است كه در خمین برگزار می گردد.
در ادامه این سفر نشست با اصحاب فرهنگ و هنر ساوه و زرندیه و برنامه مصاحبه با اصحاب رسانه در ساوه تدارك شده است.
استان مركزی با دارا بودن ۱۲ شهرستان دارای بیشتر از یك میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت است.1398/09/21
16:03:16
5.0 / 5
3649
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳
آبی طرح ، گرافیک و طراحی

آبی طرح

گرافیک و طراحی

abitarh.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آبی طرح محفوظ است