مطالب آبی طرح


چرا ثبت جهانی عود را با سوریه شریک شدیم؟

چرا ثبت جهانی عود را با سوریه شریک شدیم؟

مرمت قلمکاری های کاخ گلستان

مرمت قلمکاری های کاخ گلستان

معترضان محیط زیستی شاهکارها را پاره می کنند؟

معترضان محیط زیستی شاهکارها را پاره می کنند؟
به دنبال ثبت جهانی هنر ساختن و نواختن عود مطرح شد

عود غیر ایرانی نیست

عود غیر ایرانی نیست

ماجرای نجات آثار هنری اوکراین از زیر موشک ها

ماجرای نجات آثار هنری اوکراین از زیر موشک ها

تایید اصالت نقاشی جنجالی خالق دختری با گوشواره مروارید

تایید اصالت نقاشی جنجالی خالق دختری با گوشواره مروارید
در گفت وگو با شجاعی طباطبایی و آقایی

پیگیری ماجرای یک تغییر در حوزه هنری

پیگیری ماجرای یک تغییر در حوزه هنری

محسن آبفروش استاد موسیقی سنتی قزوین درگذشت

محسن آبفروش استاد موسیقی سنتی قزوین درگذشت

شروع ثبت نام آزمون استانداردهای مهارتی فرهنگ و هنر

شروع ثبت نام آزمون استانداردهای مهارتی فرهنگ و هنر
بخش سوم تندیس های فوتبالی

عکس هایی از مجسمه هایی عظیم به شکل توپ فوتبال

عکس هایی از مجسمه هایی عظیم به شکل توپ فوتبال
آبی طرح ، گرافیک و طراحی

آبی طرح

گرافیک و طراحی

abitarh.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آبی طرح محفوظ است