رسانه های نوین:

درآمدی انتقادی بررسی تاثیر تكنولوژی بر فرهنگ

درآمدی انتقادی بررسی تاثیر تكنولوژی بر فرهنگ به گزارش آبی طرح کتاب «رسانه های نوین: درآمدی انتقادی» با هدف مرور مهم ترین مسائل ایجادشده به وسیله تکنولوژی در فرهنگ انتشار یافته است.به گزارش آبی طرح به نقل از ایرنا، این کتاب که توسط مارتین لستر، جان دووی، ست گیدینگز، لین گرنت، کران کلی (استادان گروه فرهنگ، رسانه و نمایش در دانشگاه غرب انگلستان) در پنج فصل تدوین شده، مقدمه ای بر فرهنگ، تاریخ، تکنولوژی ها و نظریه های رسانه های نوین است.

کتاب رسانه های نوین: درآمدی انتقادی در بیش از یک دهه گذشته یکی از متون اصلی درس های مربوط به فضای مجازی در دانشگاه های مختلف دنیا بوده و بیش از ۱۳۰۰ مقاله، کتاب و سند علمی، به این کتاب ارجاع داده اند.

نویسندگان این کتاب به دنبال یافتن مسائل اصلی تکنولوژی و فرهنگ تلاش می کنند به پرسش هایی نظیر اینکه چه چیزی موجب نوبودگی رسانه ها می شود؟ آیا خاصیت های اصلی ای وجود دارد که به ما امکان دهد تا امر «نو» را از امر «کهنه» تشخیص دهیم؟ تغییر تکنولوژیک چه نقشی در این کار دارد؟ رسانه های نوین چه پرسش هایی در مورد چارچوب های تحلیلی موجود مطرح می کنند؟ پاسخ دهند.

نویسندگان این کتاب تاکید دارند که با دقت در تاریخ و مسائل تکنولوژی در فرهنگ، برای فهم محیط مان تلاش می کنند.

«رسانه های نوین وتکنولوژی های نوین»، «رسانه های نوین و فرهنگ دیداری»، «شبکه ها، کاربران وعلم اقتصاد»، «رسانه های نوین در زندگی روزمره» و «فرهنگ مجازی: تکنولوژی، طبیعت و فرهنگ»، پنج فصل این کتاب را می سازند.

کتاب رسانه های نوین: درآمدی انتقادی یک مقدمه جامع بر فرهنگ، تاریخ، تکنولوژی ها و نظریه های رسانه های نوین است. این کتاب که به صورت ویژه برای دانشجویان نوشته شده، جنبه هایی را در نظر می گیرد که در آن «رسانه های نوین» واقعاً نوین هستند، ادعاها در مورد این که انقلابی رسانه ای و تکنولوژیک روی داده است را ارزیابی و شیوه های جدیدی از مطالعات رسانه ای را صورت بندی می کند تا به تکنولوژی های نوین پاسخ دهد.

این کتاب با داشتن پنج بخش و پنج نویسنده، رویکرد مطالعات فرهنگی دارد ونویسندگان در آن، گستره وسیعی از موضوعات را معرفی می کنند. کاربردهای اجتماعی و سیاسی ارتباطات نوین و رسانه های نوین؛ تکنولوژی های نوین رسانه ای، سیاست و جهانی شدن؛ زندگی روزمره و رسانه های نوین؛ نظریه های تعامل؛ همانندسازی؛ اقتصاد رسانه های نوین؛ علم سایبرنتیک و فرهنگ مجازی؛ تاریخ خودکارگان و زندگی مصنوعی، ازجمله آنها هستند.

این اثر قبل از هر چیز کتابی در مورد پرسش ها، ایده ها و بحث ها و مسایل انتقادی است که پیدایش تکنولوژی های رسانه ای نوین سبب پیدایش آنها شده است.

بخش یک کتاب با عنوان «رسانه های نوین و تکنولوژی های نوین» به دنبال آنست تا برخی پرسش های بنیادین در مورد رسانه های نوین را مطرح و تمایزاتی را در مورد پدیده هایی که تحت عنوان «رسانه های نوین» طبقه بندی می شوند، بیان کند. سپس برخی خاصیت های اصلی که معرّف رسانه های نوین هستند را به بحث می گذارد.

فیلم هایی که آینده را بازنمایی می کنند

پرسش کتاب در بخش ۲ این است که رسانه های دیداری و تکنولوژی های تصویرسازی، چگونه تغییرات امروزین را در فرهنگ دیداری ممکن کرده اند. در کل سده بیستم هر تکنولوژی رسانه ای که به بازار آمد فرهنگ دیداری را تحت سلطه خود گرفته و بعد جای خودرا به تکنولوژی دیگر داده است: عکاسی، فیلم روایی و سینما، تلویزیون و ویدئو؛ هر کدام از این ها در جای خود بعنوان اموری دیده شده اند که ما را به سمت نگاهی متفاوت از جهان هدایت کرده اند. با نگاهی وسیع تر، برخی، خود سرشت دیدن را به لحاظ تاریخی امری متغیر می دانند.

کتاب رسانه های نوین و تکنولوژی های نوین این پرسش را مطرح می کند که این فرایندها چگونه به درون عصر رسانه های نوین امتداد یافته اند؟ کتاب برای یافتن پاسخ به این پرسش تاریخ واقعیت مجازی، رسانه های غرق کننده و سینمای دیجیتال را رهگیری کرده است.

مسایل اصلی برای نظریه های عکاسی و فیلم و سینما واقع گرایی و سرشت بازنمایی دیداری آنها بوده است. با تبعیت از استدلالی که می گوید در واقعیت مجازی، بازنمایی جای خودرا به کرداری دیگر یعنی همانندسازی می دهد، این مسایل در زمینه انیمیشن کامپیوترساز، جلوه های ویژه و سینمای دیجیتال بررسی شده است.

پیرسون عقیده دارد که قسمتی از لذت جلوه های ویژه فیلم های علمی- تخیلی در این دوره این است که آنها نه فقط آینده را بازنمایی می کنند بلکه خودشان آینده هستند یا دست کم آخرین پیشرفت های تکنولوژیک را معرفی می کنند. از نظر او آینده نگری تکنولوژیک از این جهت مترقی است که مخاطبانش را تشویق می کند تا در مورد آینده های ممکن تخیل و در مورد آن گمانه زنی کنند. (ص.۲۶۰)

اثر حقه های تکنولوژیک بر موقعیت مستندگونه سینما

«رسانه های نوین و فرهنگ دیداری»، عنوان بخش دوم است که می کوشد تا نشان دهد چگونه رسانه های دیداری و تکنولوژی های تصویرسازی، تغییرات امروزین در فرهنگ دیداری را ممکن کرده اند.

نویسندگان در فصل دوم کتاب به مطالبی چون امر مجازی دیجیتال، تصاویر مجازی و غرق شدگی پرداخته اند.

در قسمتی از این کتاب آمده است: بیش تر فیلم همای بلند هالیوود حالا دارای جلوه های دیجیتال هستند. برخی جلوه ها طوری طراحی شده اند که رویدادهای معمولی را به صورت آشکار همانندسازی نکنند. یک نمونه در این جا تایتانیک از جیمز کامرون است. در این فیلم جلوه ها برای ترسیم یک رویداد واقعی تاریخی به کار رفته اند اما با این وجود هدف آنها آمیزه ای از ترس و احترام در صحنه تماشایی تکنولوژیک است.

جلوه های ویژه ممکنست با سیاق های دیگر واقع گرایی فیلمی بازی کنند. برای نمونه در فارست گامپ قهرمان فیلم طوری ترسیم شده است که با چهره های تاریخی مثل جان لنون و جان. اف. کندی دیدار می کند. در اینجا حقه های تکنولوژیک بر موقعیت مستندگونه فیلم اثر می گذارد. (ص. ۲۵۷)

شبکه ها، کاربران و علم اقتصاد

بخش سوم با عنوان «شبکه ها، کاربران و علم اقتصاد»، تاکید خاصی بر رابطه میان اقتصاد و فرم های فرهنگ رسانه ای دارد که بوسیله تکنولوژی های شبکه بنیاد پدیدار می شوند. در این فصل مفاهیمی چون اینترنت و گستره همگانی، هویت ها و جماعت های آنلاین و فرم اجتماعی رسانه نوین مورد بررسی قرار گرفته است. این بخش نشان میدهد که چگونه می توان رویکرد شکل دهی اجتماعی به تکنولوژی را بوسیله ابزارهای اقتصاد سیاسی برای مطالعات سنتی رسانه ها به خوبی به کار گرفت.

توصیف بازی بعنوان پدیده ای فرهنگی

«رسانه های نوین در زندگی روزمره» عنوان بخش چهارم این کتاب است که به مطالعه سرگرمی های نوین مردم پسند و رسانه های ارتباطی در زندگی روزمره می پردازد.

این بخش به صورت خاص به توصیف و نظریه پردازی بازی بعنوان پدیده ای فرهنگی که کمتر در مورد آن پژوهش شده است می پردازد.

در نهایت کتاب در بخش پنجم با عنوان «فرهنگ مجازی: تکنولوژی، طبیعت و فرهنگ»، کار خودرا با دفاع از نوعی واقع گرایی لازم برای فهم تکنولوژی در فرهنگ که بر محور مفهوم علیت می گردد، به انتها می رساند.

بنابر مقدمه ای که سعیدرضا عاملیدبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و از اعضای شورای عالی فضای مجازی در ابتدای کتاب آورده است، این کتاب تلاش می کند تا توصیف منصفانه و جامعی از همه رویکردهای مطرح در حوزه فضای مجازی عرضه نماید که این توصیف منصفانه و جامع چیزی است که برای فلسفه پردازی و مهم تر از آن سیاست گذاری در فضای مجازی ایرانی، به آن نیاز است.

کتاب رسانه های نوین: درآمدی انتقادی در شمارگان ۵۰۰ نسخه (چاپ اول: زمستان ۹۸) در 696 صفحه انتشار یافته است.منبع:

1399/12/18
18:43:24
0.0 / 5
225
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
آبی طرح ، گرافیک و طراحی

آبی طرح

گرافیک و طراحی

abitarh.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آبی طرح محفوظ است